A Pécsi Gyermekklinika sebészeti osztályának

története és jelene

Gyermekklinika Pécsett 1924-től működik. Első igazgató professzora, Heim Pál (1924-1929) rövid idő alatt országosan elismert gyógyító, oktató intézményt hozott létre. Az őt követő jó nevű és széles látókörű intézetvezetők - Duzár József (1931-1944), Kerpel-Fronius Ödön (1946-1967), Varga Ferenc (1968-1976), Mestyán Gyula (1976-1987), Méhes Károly (1987-1997), Soltész Gyula (1997-2007), Molnár Dénes (2007- ) - irányításával, tartalmas és nemzetközi téren is elismert gyógyító, tudományos és oktató tevékenység jellemzi a több mint 85 éves időszakot.

Helyét tekintve a klinika jelenleg is abban az épületben működik, amelyet az egyetem Pécsre történt telepítésekor (1923-1924) a város a rendelkezésére bocsátott, ez 1925‑ben és 1934-ben pavilonokkal került kibővítésre. Jelentős, az akkori kornak megfelelő modernizálás és területbővítés az 1960-as évek elején történt, amely kialakította a klinika épületegyüttesének mai képét. A betegellátás változó és fejlődő igényeinek és a személyzet kultúráltabb munkakörülményeinek megteremtése, illetve javítása miatt további átépítések történtek, illetve ma is folyamatosan történnek a Pécsi Gyermekklinikán. Egyebek mellett az 1990-évek elején, 2000-ben és 2005-ben a sebészeti osztályon, 2009-ben a sebészeti műtőben történt felújítás, korszerűsítés.

A gyermeksebészeti ellátás története Pécsett a klinika történetével szorosan összefonódik. Az alapítást követően Heim professzor kezdeményezte klinikáján egy sebészeti osztály létesítését, mely 24 ággyal meg is valósult, az első vezetője Vertán Emil lett, őt Agárdy László, illetve a második világháború után, Rostás Lajos követte. Az alapítók utáni évtizedekben Pilaszanovich Imre tanár úr vezetésével (1950-1981), nemzetközileg is elismert gyermeksebészeti iskola teremtődött Pécsett. 1981 és 2007 között a sebészeti osztályt Pintér András professzor vezette, 2007-től az osztály vezetője Farkas András főorvos.

Napjainkban, mint a régió, illetve a Dunántúl egyetlen egyetemi Gyermekklinikája az intézet az újszülött-, csecsemő-, és gyermekgyógyászati, valamint gyermeksebészeti betegségek teljes spektrumát fogadja. A 20 ágyas gyermeksebészeti osztály fő profiljai a gyermektraumatológián és az általános gyermeksebészeten túl az újszülött sebészet, az onkológiai sebészet, az urogenitalis sebészet és vizeletinkontinencia terápiája valamint az ajak- és szájpadhasadékok sebészete és komplex kezelése. 2001-től a Pécsi Gyermekklinika sebészeti osztálya, a Budapesti I. Gyermekklinika, valamint a Szegedi Gyermekklinika sebészeti osztályaival közösen Európailag akkreditált gyermeksebészeti osztály.

 


Az osztályon jelenleg dolgozó munkatársak

 

Levelezési cím: PTE-ÁOK Gyermekklinika, sebészeti osztály, 7623 Pécs, József Attila u. 7. Tel.: (72) 535-900 Fax és adminisztráció: 7925 mellék Osztály: 7811 mellék

Honlap: http://aok.pte.hu

Dr. Farkas András – klinikai főorvos, osztályvezető

Dr. Bíró Ede – klinikai orvosgyakornok

Dr. Hajdú Rita – egyetemi tanársegéd

Dr. Józsa Gergő - rezidens orvos

Dr. Juhász Zsolt Ph.D. – egyetemi adjunktus

Dr. Kispál Zoltán – Ph.D. hallgató

Dr. Molnár Sándor – rezidens orvos

Dr. Oberritter Zsolt – egyetemi tanársegéd

Dr. Pintér András Prof. – professzor emeritus

Dr. Szente József – gyermeksebész főorvos

Dr. Vajda Péter Ph.D. – egyetemi adjunktus

Dr. Vástyán Attila Ph.D. – egyetemi adjunktus

Altatóorvosok:

Dr. Kövesi Tamás Ph.D. – egyetemi docens

Dr. Appelshoffer Sarolta – klinikai főorvos

Főnővér: Kappéter Brigitta

Főműtősnő: Fekete Andrea

Vezető aneszteziológus asszisztens: Inhoff Erzsébet

 


Az osztály által működtetett alapítványok:

 

”Visszatérés” Alapítvány

Alapítvány a vizelettartási elégtelenség komplex kezelésére 7623 Pécs, József Attila u. 7.Tel.: (72) 535-900Fax: (72) 535-900 / 7925 mellék

Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. 11992000-02500300 Elnök: Dr. Pintér András Prof.; Titkár: Dr. Farkas András

Utolsó Közhasznúsági Jelentés

”Ajak- és szájpadhasadékos gyermekekért” Alapítvány

7623 Pécs, József Attila u. 7.Tel.: (72) 535-900Fax: (72) 535-900 / 7925 mellék

Számlaszám: OTP 11731001-20105372 Kuratóriumi elnök: Dr. Vástyán Attila Ph.D.