Koós Aurél Emlékérem

Koós Aurél Emlékérem

Koós Aurél a két világháború között még alig létező magyar gyermeksebészet korát messze megelőző úttörője volt, a maga idejében nagy nemzetközi elismertséggel. Nevét a közgondolkodás méltánytalanul kevéssé ismeri, ezért a Magyar Gyermeksebész Társaság tisztelete jeléül 1983-ban megalapította a Koós Aurél Emlékérem kitüntetést.

Az MGYST a céljai érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai életmű elismeréseként Koós Aurél Emlékérmet adományozhat. A kitüntetett személyére a rendes tagság bármely tagja tehet javaslatot, melyet a vezetőség nyílt szavazásos, egyszerű szótöbbséggel fogad el. (Alapszabály)
Az emlékérem
odaítélésének nem feltétele az MGYST tagság mindenkinek csak egyszer adományozható.

A kitüntetésben eddig részesültek:

Horváth György 1983
Pilaszanovich Imre 1983
Szeleczky József 1983
Róbert József 1983
Dénes János 1984
S. Gans 1985
D. Hays 1985
W. Maier 1985
J. Harberg 1985
J. Kabelka 1989
W. Schubert 1989
Rácz Dániel 1990
Altorjay István 1991
Vincze János 1991
Balogh Pál 1992
G. Menardi 1993
Kontor Elemér 1997
Tulassay Tivadar 2001
Baksa József (post humus) 2001
Manninger Jenő 2003
Rácz Dániel 2003
Pintér András 2008
Füzesi Kristóf 2008
Kiss Ákos Levente 2008

Ács Géza

Hirsch Tibor

Verebély Tibor

2009

2011

2013