"Dénes János Emlékelőadás"

Felkért előadó, aki tagja a Magyar Gyermeksebész Társaságnak, magyar állampolgár

Lehetőleg 50 évnél fiatalabb legyen.

A Dénes János Emlékelőadásra felkért előadónak a gyermeksebészet terén nemzetközileg értékelhető szakmai és/vagy tudományos teljesítményt nyújtó, vagy a maga nemében igen jelentős eredményt elérő kollégának kell lennie.

A Dénes János Emlékelőadás 4 évenként, a nemzetközi részvételű kongresszuson hangozzon el, angol nyelven. (Négyévenként csak egy előadás hangozhat el!) Amennyiben erre nincs megfelelő (méltó) személy, akkor abban a négy éves periódusban ne kerüljön sor az emlékelőadásra.

Javaslatot az előadó személyére a mindenkori Elnökség tagjai együttesen tesznek. Egy jelölt esetén a személy alkalmasságáról, több jelölt esetén az arra leginkább méltó személyről az MGYST vezetősége dönt titkos szavazással. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Társaság vezetőségének póttagjai is szavazhatnak.

A Dénes János Emlékelőadás előadója a Magyar Gyermeksebész Társaságtól oklevélben részesül.